Merjenje kostne gostote in telesne maščobe

Osteoporozo ugotavljamo z rentgenološko metodo, ki ji rečemo denzitometrija (angl.dual energy X-ray absorptiometry – DXA), s katero merimo mineralno kostno gostoto (MKG).
Izmerjena MKG znotraj 1 v standarni deviacij (SD) je NORMALNA KOSTNA GOSTOTA.
Izmerjena MKG med 1 in 2,5 SD pod povprečjem  je NIŽJA KOSTNA GOSTOTA ali
Izmerjena MKG za več kot 2,5 SD pod povprečjem je OSTEOPOROZA .Če je meritvi pridružen še patološki zlom, je to HUDA OSTEOPOROZA.
Tveganje za zlome ocenimo lahko s pomočjo FRAX programa. Slovenci uporabljamo angleškega, ker svojega še nimamo. Program izračuna tveganja za zlome v naslednjih 10.letih, če vanj vnesemo zahtevane bolnikove podatke.
DXA meritve z vidika obsevanih doz niso nevarne za pacienta. Doze sevanja so manjše kot dnevne doze, ki jih dobimo iz vesolja. Pregled obsega meritev kostne gostote ledvenih vretenc (slika 1) in meritev gostote v levem kolku (slika 2) Občasno merimo še MKG v zapestju. Meritve so samoplačniške.
Za boljši prikaz  stanja vretenc po t.i.nemih zlomih se uporablja IVA metoda, ki lepo prikaže obliko zlomljenega vretenca./instant vertebral assessment/
Body  compositon analysis je merjenje celotnega telesa (slika 3).
Preiskava je smiselna, če oseba pri hujšanju nadzoruje izgubo telesne maščobe ali pri treniranju nadzoruje transformacijo maščobnega v mišično tkivo.
Poleg podatkov o mineralni kostni gostoti posameznih delov telesa dobimo tudi odstotke kostnega, maščobnega , mišičnega tkiva, podana je tudi teža le-teh v kilogramih.